Förmåner till medlemsföretagen hos Teknikföretagens Branschgrupper

Detta är en kostnadsfri tjänst för alla företag som är medlemmar i en branschorganisation med kansli hos Teknikföretagens Branschgrupper. Här samlar vi alla medlemsförmåner på ett och samma ställe – starka rabattavtal som är relevanta för de flesta i sitt företagande.

Tjänsten är till för att du ska spara tid och sänka kostnader. Tillsammans är vi starka och får kraft i våra upphandlingar. Denna kraft kommer ditt företag till godo direkt på resultaträkningen.

Teknikföretagens Branschgrupper
Box 5510, 114 85 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 5