Allmänna villkor

TEBAB Plus

Version:2016-11-29

1. Omfattning

Dessa allmänna villkor reglerar all användning av de tjänster och funktioner som presenteras på denna hemsida och under varumärket TEBAB Plus.

TEBAB Plus (vidare kallat Tjänsten) framförhandlar och underhåller rabattavtal till förmån för företag som är medlem i en branschorganisation med kansli hos TEBAB. (vidare kallade användare).

TEBAB Plus är inte en juridisk part i de köp av varor och tjänster som kan fullföljas genom de presenterade rabattavtalen.

2. Utställare av allmänna villkor

TEBAB Plus är ett varumärke som ägs av TEBAB, Teknikföretagens Branschgrupper AB och drivs av Sådenäs AB med organisationsnummer 556852-8326. Ansvarig utgivare av TEBAB Plus och utställare av dessa allmänna villkor är Sådenäs AB.

3. Rättighet att nyttja tjänsten

Tjänsten kan användas enbart av de företag som är medlemmar i en branschorganisation hos TEBAB.

4. Avtalets parter

Dessa allmänna villkor reglerar avtalsförhållandet mellan TEBAB Plus och användaren.

TEBAB Plus presenterar framförhandlade rabattavtal och de speciella villkor för köp och leverans på dessa inköpsavtal som framförhandlats. Dessa speciella villkor gäller för användaren vid nyttjande av ett rabattavtal. Övriga villkor som inte omfattas av de speciella villkor TEBAB Plus framförhandlat är alltid leverantörens ordinarie villkor för köp och leverans (läs mer under punkten 9).

5. Avtalstid

Användaren får nyttja tjänsten under den tid denne tillgjort sig denna rätt, enligt punkt 3.

6. Avslut

Användaren kan när som helst avsluta nyttjandet av tjänsten.

7. Kostnad

Tjänsten är kostnadsfri för användare som är berättigade att använda tjänsten.

8. Användares relation till leverantör

Användare genomför köp direkt hos de leverantörer som presenteras i tjänsten. Valet att använda tjänstens leverantörer sker alltid på användarens till fullo egna initiativ och ansvar. Det är användarens skyldighet att införskaffa tillräcklig information om leverantören, dess produkter och tjänster samt dess övriga köp och leveransvillkor som föreligger före nyttjande av ett rabattavtal sker. Vare sig TEBAB Plus, TEBAB eller den branschorganisation som har rätt att använda TEBAB Plus, har del i den juridiska relation mellan användare och leverantör som uppstår vid köp, eller kan belastas för ansvar för leverantörers produkter, tjänster eller utförande.

9. Informationsskyldighet vid förändringar i rabattavtal

De framförhandlade speciella villkor som presenteras kan förändras över tid. Det är användarens ansvar att inför varje köp införskaffa information från TEBAB Plus om huruvida villkor har ändrats eller ej. Detta kan ske genom notis eller nyhet på tjänstens hemsida, eller genom att ställa direkt fråga till TEBAB Plus kundtjänst.

10. Organisation

TEBAB, Teknikföretagens Branschgrupper AB
Box 5510
Storgatan 5, 114 85 Stockholm

 

TEBAB – Teknikföretagens Branschgrupper
Box 5510, 114 85 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 5