Försäkring Motor

Försäkring för företagets alla fordon: bil, traktor, truck, lastbil, motorcykel

Om rabattavtalet

Leverantör Söderberg & Partners Fakta Gruppavtal för företagets alla motorfordon.

Gör så här du

 • Kontakta Söderberg & Partners
  Växel 08-700 51 70
 • Charlotte Arén
  charlotte.aren@soderbergpartners.se
  Telefon 08-700 51 71, mobil 070-995 26 32
 • Åke Arén
  ake.aren@soderbergpartners.se
  Telefon 08-700 51 73, mobil 070-995 26 33
 • Uppge alltid vilken branschorganisation hos TEBAB som du är medlem i.

TEBAB – Teknikföretagens Branschgrupper
Box 5510, 114 85 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 5