Träning och hälsa

Gym och friskvård

Om inköpsavtalet

Leverantör SATS Fakta Rabatt på abonnemang

Medlemskap ink gruppträningOrd.prisRabatt 14%Ditt pris
Sverige7788 kr14 %6698 kr
Stockholm7188 kr14 %6182 kr
Club kort City6708 kr14 %5769 kr
Club kort förort5988 kr14%5150 kr
Göteborg5988 kr14 %5150 kr
Club kort5388 kr14 %4634 kr
Malmö5388 kr14 %4634 kr
Club kort Malmö/Helsingborg4788 kr14%4118 kr
Gå in via länken ”SATS Webbformulär” för fler medlemskapskombinationer


Gör så här

Använd SATS webbformulär för beställning av abonnemang

OBS!
I Webbformuläret i rutan för namn på företag skall du även lägga till (TEBAB).
Exempel: Bolaget AB (TEBAB)

  • Kontakt för frågor och information
    SATS
    Nevim Altun-Mäkinen
    E-post: nevim.altun-makinen@sats.se
    Telefon 070 – 307 14 46

Teknikföretagens Branschgrupper
Box 5510, 114 85 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 5