Frågor och svar

Får jag använda den här tjänsten?

Ja, om ditt företag är medlem i en branschorganisation med kansli hos Teknikföretagens Branschgrupper.

Vad är detta?

Detta är en kostnadsfri tjänst som upphandlar och tillgängliggör rabattavtal till förmån för medlemsföretag i branschorganisationer med kansli hos Teknikföretagens Branschgrupper.

Hur mycket kan jag spara?

Rabattavtalen ger dig tillgång till kraftigt rabatterade varor och tjänster. Under respektive avtal kan du beställa mer information. Här framgår också vilka inköpspriser och rabatter som avtalet ger.

Vem ska jag tala med om medlemsförmåner?

Tjänsten har en egen kundtjänst – hit vänder du dig med frågor om rabattavtalen, hur man kommer igång, ansöker om kundnummer och vill få information skickat. Kundtjänst hjälper dig också om du skulle få problem med en leverantör.

Om jag inte vill fortsätta använda ett rabattavtal?

Så länge inte avtalet är tidsbundet, exempelvis om du ingått ett årsabonnemang, kan du säga upp det när du vill.

Om jag får fel priser – vad gör jag?

Kontakta leverantören och hänvisa till rabattavtalet. Om du fortfarande har problem, kontakta kundtjänst.

Vem är juridiska parter och vem bär ansvar?

Teknikföretagens Branschgrupper tar inte del i den juridiska relationen i köp/sälj av varor och tjänster i de rabattavtal som presenteras i webbportalen. Vi framförhandlar prisnivåer och avtalsvillkor. Övriga villkor är leverantörens vid var tid gällande köp- och leveransvillkor. Det är därför alltid upp till dig som köpare att avgöra om du ska ingå en kundrelation med leverantören.

Måste jag säga upp mina nuvarande leverantörsavtal?

Nej, det behöver du inte göra. De rabattavtal som tecknas i tjänsten är helt frivilliga att nyttja och används ofta med fördel i kombination med dina befintliga leverantörer.

Om jag redan använder en leverantör som finns med i webbportalen?

Du har rätt att använda de nya avtalsvillkoren. Fyll i beställningen av kundnummer som vanligt. Leverantören kontaktar dig sedan och bekräftar de nya avtalsvillkoren samt meddelar ifall du får behålla ditt gamla kundnummer/log-in etc, eller om du får nytt.

Om jag har kontor på flera orter, kan jag använda rabattavtalet på alla ställen?

Ja, det går bra. Hos vissa leverantörer kan man lägga upp flera leveransadresser, hos andra behöver man lägga upp nya konton. Kontakta kundtjänst så hjälper vi dig.

Moms eller inte moms?

Alla priser eller rabatter som anges i kronor och ören i portalen är exklusive moms. Det finns ett undantag vilket är drivmedel. Priser och rabatter för drivmedel anges alltså inklusive moms.

Teknikföretagens Branschgrupper
Box 5510, 114 85 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 5