Integritetspolicy

TEBAB Plus behandlar uppgifter om privatpersoner och juridiska personer för de som valt att nyttja TEBAB Plus och dess tjänster (tjänsten).

Detta är TEBAB Plus Integritetspolicy, som är framtagen i syfte att tydliggöra TEBAB Plus inställning i integritetsfrågor och behandling av uppgifter. Vi värnar om våra användares integritet och följer svensk lagstiftning som syftar till att ge skydd bland annat genom personuppgiftslagen (1998:204).

Denna Integritetspolicy gäller för alla webbplatser som tillhandahålls av TEBAB Plus i Sverige.

Vad är Personuppgifter?

All information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person är att anse som personuppgifter i lagens mening. Det innebär till exempel att följande är att anse som personuppgifter: namn, adress och telefonnummer.

Insamling och behandling av personuppgifter

Insamling av personuppgifter till TEBAB Plus är alltid aktiv. Aktiv insamling sker när du som användare lämnar dina uppgifter till oss, eller tillåter att din medlemsorganisation eller annan organisation (till exempel ett företag du är kund hos) som ger dig rätt att använda TEBAB Plus, tillåtelse att lämna uppgifter till TEBAB Plus.

TEBAB Plus samlar in personuppgifter bland annat för att kommunicera med och uppfylla våra åtaganden gentemot de leverantörer som ingår i TEBAB Plus samt den organisation du tillhör som ger dig rätt att använda TEBAB Plus. Vi använder även personuppgifter för direkt marknadsföring – men bara för egen del.

TEBAB Plus kan även samla in information om hur du som användare utnyttjar våra webbplatser för att analysera sökbeteende, för statistikändamål och för att kunna visa dig anpassat innehåll eller möjliggöra för samarbetspartners att visa dig anpassat innehåll. Sådan information samlas in till exempel med hjälp cookies som inte innehåller personuppgifter. Längre ner i Integritetspolicyn finner du mer information om cookies och hur du kan blockera cookies.

Vi använder IP-adresser till exempel för att kunna diagnostisera problem på vår server och våra nätverk och för att administrera våra webbplatser. Vi använder också IP-adresser för statistiska ändamål.

Samtycke till behandling av dina personuppgifter

När det enligt lag krävs att ditt samtycke inhämtas för behandling av vissa slags personuppgifter, eller för vissa former av behandling, så kommer sådant särskilt samtycke att inhämtas från dig innan personuppgifterna behandlas.

Vi samlar till exempel aldrig in eller behandlar personuppgifter som kan anses känsliga, som till exempel personnummer.

Cookies och möjlighet att välja bort cookies

TEBAB Plus använder olika hjälpmedel för att till exempel se hur våra användare utnyttjar våra webbplatser. Cookies är små textfiler som placeras på din webbläsare när du besöker våra webbplatser. Textfilerna innehåller information som gör det möjligt för oss att till exempel anpassa våra tjänster så att de passar dig bättre. Ett exempel kan vara när vi genom cookies får information om vad du är intresserad av och därmed kan anpassa den marknadsföring som visas när du besöker våra webbplatser. Man använder även cookies för att mäta om till exempel en banner varit effektiv och för andra statistiska ändamål. TEBAB Plus kan även komma att använda så kallade web beacons – elektroniska bilder som bland annat tillåter en webbsida att räkna antalet besökare på sidan. Web beacons kan även kallas ”single-pixel GIF” eller webbfyrar.

Om du väljer att blockera cookies eller web beacons så kan kvaliteten och tillgängligheten till delar av våra webbplatser komma att försämras.

Disclaimer

TEBAB Plus webbplatser kan innehålla länkar eller hänvisningar till webbplatser som tillhandahålls av tredje part. TEBAB Plus ansvarar inte för den behandling av personuppgifter som sker, eller det innehåll som tillhandahålls av sådan tredje part, på tredje parts webbplats.

Ändring av Integritetspolicyn

Denna Integritetspolicy kan komma att ändras över tid, varför vi rekommenderar att du regelbundet besöker denna länk för att ta del av den gällande versionen av Integritetspolicyn.

Personuppgifter och din rätt till rättelse och registerutdrag

TEBAB Plus ansvarar för den behandling av personuppgifter som sker inom TEBAB Plus. TEBAB Plus ser till att upprätthålla tydliga riktlinjer för behandling av personuppgifter och definierar de ändamål för vilka TEBAB Plus ska använda personuppgifter.

Om du har frågor rörande denna Integritetspolicy eller om TEBAB Plus behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta TEBAB Plus med kontaktuppgifter som presenteras på TEBAB Plus hemsida. Du kan också kontakta TEBAB Plus kundtjänst om de kunduppgifter som finns registrerade om dig är felaktiga. Du har då rätt att få uppgifterna rättade.

Om du vill ha information om TEBAB Plus behandling av dina personuppgifter, har du också rätt att en gång per kalenderår utan kostnad få ett registerutdrag som visar bland annat vilka uppgifter om dig som behandlas. Begäran om registerutdrag ska göras skriftligt till TEBAB Plus postadress som finns registrerad på TEBAB Plus hemsida och ska vara egenhändigt undertecknad av den sökande samt innehålla uppgift om ditt namn och ditt företags organisationsnummer. Utdragen sänds till den sökandes registreringsadress enligt allabolag.se inom en månad från det att ansökan inkommit till TEBAB Plus.

TEBAB Plus är ett skyddat varumärke under TEBAB.

TEBAB – Teknikföretagens Branschgrupper
Box 5510, 114 85 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 5