Ramavtal med 3 upphör

2018-11-19

Avtalet med mobiloperatören 3 har upphört. Avtalet kan därmed inte längre användas. De som har ingått abonnemang på ramavtalet kommer att behålla prisnivån tills vidare. Anledning till avslutat avtal är får lågt nyttjande hos medlemsföretagen.

Ramavtalet med mobiloperatören Telness, som opererar i Telias mobilnät, har ett fortsatt erbjudande till medlemsföretagen och uppdateras under november med ytterligare surfkapacitet och ytterligare något pressat abonnemangspris.

TEBAB – Teknikföretagens Branschgrupper
Box 5510, 114 85 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 5